Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 24 Thg2
 • THỨ BA
  21/02

 • THỨ TƯ
  22/02

 • THỨ NĂM
  23/02

 • THỨ SÁU
  24/02

 • THỨ BẢY
  25/02

 • CHỦ NHẬT
  26/02

 • THỨ HAI
  27/02Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 27 Thg2
 • THỨ SÁU
  24/02

 • THỨ BẢY
  25/02

 • CHỦ NHẬT
  26/02

 • THỨ HAI
  27/02

 • THỨ BA
  28/02

 • THỨ TƯ
  01/03

 • THỨ NĂM
  02/03Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...