Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 21 Thg7
 • THỨ TƯ
  18/07

 • THỨ NĂM
  19/07

 • THỨ SÁU
  20/07

 • THỨ BẢY
  21/07

 • CHỦ NHẬT
  22/07

 • THỨ HAI
  23/07

 • THỨ BA
  24/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 24 Thg7
 • THỨ BẢY
  21/07

 • CHỦ NHẬT
  22/07

 • THỨ HAI
  23/07

 • THỨ BA
  24/07

 • THỨ TƯ
  25/07

 • THỨ NĂM
  26/07

 • THỨ SÁU
  27/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...