Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 02 Thg4
 • THỨ HAI
  30/03

 • THỨ BA
  31/03

 • THỨ TƯ
  01/04

 • THỨ NĂM
  02/04

 • THỨ SÁU
  03/04

 • THỨ BẢY
  04/04

 • CHỦ NHẬT
  05/04Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 05 Thg4
 • THỨ NĂM
  02/04

 • THỨ SÁU
  03/04

 • THỨ BẢY
  04/04

 • CHỦ NHẬT
  05/04

 • THỨ HAI
  06/04

 • THỨ BA
  07/04

 • THỨ TƯ
  08/04Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...