Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 17 Thg11
 • THỨ NĂM
  14/11

 • THỨ SÁU
  15/11

 • THỨ BẢY
  16/11

 • CHỦ NHẬT
  17/11

 • THỨ HAI
  18/11

 • THỨ BA
  19/11

 • THỨ TƯ
  20/11Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 20 Thg11
 • CHỦ NHẬT
  17/11

 • THỨ HAI
  18/11

 • THỨ BA
  19/11

 • THỨ TƯ
  20/11

 • THỨ NĂM
  21/11

 • THỨ SÁU
  22/11

 • THỨ BẢY
  23/11Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...