Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 25 Thg6
 • THỨ NĂM
  22/06

 • THỨ SÁU
  23/06

 • THỨ BẢY
  24/06

 • CHỦ NHẬT
  25/06

 • THỨ HAI
  26/06

 • THỨ BA
  27/06

 • THỨ TƯ
  28/06Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 28 Thg6
 • CHỦ NHẬT
  25/06

 • THỨ HAI
  26/06

 • THỨ BA
  27/06

 • THỨ TƯ
  28/06

 • THỨ NĂM
  29/06

 • THỨ SÁU
  30/06

 • THỨ BẢY
  01/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...