Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 14 Thg7
 • THỨ BẢY
  11/07

 • CHỦ NHẬT
  12/07

 • THỨ HAI
  13/07

 • THỨ BA
  14/07

 • THỨ TƯ
  15/07

 • THỨ NĂM
  16/07

 • THỨ SÁU
  17/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 17 Thg7
 • THỨ BA
  14/07

 • THỨ TƯ
  15/07

 • THỨ NĂM
  16/07

 • THỨ SÁU
  17/07

 • THỨ BẢY
  18/07

 • CHỦ NHẬT
  19/07

 • THỨ HAI
  20/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...