Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 15 Thg5
 • THỨ TƯ
  12/05

 • THỨ NĂM
  13/05

 • THỨ SÁU
  14/05

 • THỨ BẢY
  15/05

 • CHỦ NHẬT
  16/05

 • THỨ HAI
  17/05

 • THỨ BA
  18/05Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 18 Thg5
 • THỨ BẢY
  15/05

 • CHỦ NHẬT
  16/05

 • THỨ HAI
  17/05

 • THỨ BA
  18/05

 • THỨ TƯ
  19/05

 • THỨ NĂM
  20/05

 • THỨ SÁU
  21/05Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...