Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 23 Thg9
 • CHỦ NHẬT
  20/09

 • THỨ HAI
  21/09

 • THỨ BA
  22/09

 • THỨ TƯ
  23/09

 • THỨ NĂM
  24/09

 • THỨ SÁU
  25/09

 • THỨ BẢY
  26/09Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 26 Thg9
 • THỨ TƯ
  23/09

 • THỨ NĂM
  24/09

 • THỨ SÁU
  25/09

 • THỨ BẢY
  26/09

 • CHỦ NHẬT
  27/09

 • THỨ HAI
  28/09

 • THỨ BA
  29/09Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...