Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 22 Thg3
 • THỨ HAI
  19/03

 • THỨ BA
  20/03

 • THỨ TƯ
  21/03

 • THỨ NĂM
  22/03

 • THỨ SÁU
  23/03

 • THỨ BẢY
  24/03

 • CHỦ NHẬT
  25/03Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 25 Thg3
 • THỨ NĂM
  22/03

 • THỨ SÁU
  23/03

 • THỨ BẢY
  24/03

 • CHỦ NHẬT
  25/03

 • THỨ HAI
  26/03

 • THỨ BA
  27/03

 • THỨ TƯ
  28/03Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...