Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 19 Thg7
 • THỨ BA
  16/07

 • THỨ TƯ
  17/07

 • THỨ NĂM
  18/07

 • THỨ SÁU
  19/07

 • THỨ BẢY
  20/07

 • CHỦ NHẬT
  21/07

 • THỨ HAI
  22/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 22 Thg7
 • THỨ SÁU
  19/07

 • THỨ BẢY
  20/07

 • CHỦ NHẬT
  21/07

 • THỨ HAI
  22/07

 • THỨ BA
  23/07

 • THỨ TƯ
  24/07

 • THỨ NĂM
  25/07Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...