Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 18 Thg11
 • THỨ NĂM
  15/11

 • THỨ SÁU
  16/11

 • THỨ BẢY
  17/11

 • CHỦ NHẬT
  18/11

 • THỨ HAI
  19/11

 • THỨ BA
  20/11

 • THỨ TƯ
  21/11Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 21 Thg11
 • CHỦ NHẬT
  18/11

 • THỨ HAI
  19/11

 • THỨ BA
  20/11

 • THỨ TƯ
  21/11

 • THỨ NĂM
  22/11

 • THỨ SÁU
  23/11

 • THỨ BẢY
  24/11Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...