Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 24 Thg1
 • THỨ HAI
  21/01

 • THỨ BA
  22/01

 • THỨ TƯ
  23/01

 • THỨ NĂM
  24/01

 • THỨ SÁU
  25/01

 • THỨ BẢY
  26/01

 • CHỦ NHẬT
  27/01Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 27 Thg1
 • THỨ NĂM
  24/01

 • THỨ SÁU
  25/01

 • THỨ BẢY
  26/01

 • CHỦ NHẬT
  27/01

 • THỨ HAI
  28/01

 • THỨ BA
  29/01

 • THỨ TƯ
  30/01Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...