Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 23 Thg8
 • CHỦ NHẬT
  20/08

 • THỨ HAI
  21/08

 • THỨ BA
  22/08

 • THỨ TƯ
  23/08

 • THỨ NĂM
  24/08

 • THỨ SÁU
  25/08

 • THỨ BẢY
  26/08Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 26 Thg8
 • THỨ TƯ
  23/08

 • THỨ NĂM
  24/08

 • THỨ SÁU
  25/08

 • THỨ BẢY
  26/08

 • CHỦ NHẬT
  27/08

 • THỨ HAI
  28/08

 • THỨ BA
  29/08Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...