Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 20 Thg1
 • THỨ SÁU
  17/01

 • THỨ BẢY
  18/01

 • CHỦ NHẬT
  19/01

 • THỨ HAI
  20/01

 • THỨ BA
  21/01

 • THỨ TƯ
  22/01

 • THỨ NĂM
  23/01Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 23 Thg1
 • THỨ HAI
  20/01

 • THỨ BA
  21/01

 • THỨ TƯ
  22/01

 • THỨ NĂM
  23/01

 • THỨ SÁU
  24/01

 • THỨ BẢY
  25/01

 • CHỦ NHẬT
  26/01Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...