Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 21 Thg9
 • THỨ TƯ
  18/09

 • THỨ NĂM
  19/09

 • THỨ SÁU
  20/09

 • THỨ BẢY
  21/09

 • CHỦ NHẬT
  22/09

 • THỨ HAI
  23/09

 • THỨ BA
  24/09Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 24 Thg9
 • THỨ BẢY
  21/09

 • CHỦ NHẬT
  22/09

 • THỨ HAI
  23/09

 • THỨ BA
  24/09

 • THỨ TƯ
  25/09

 • THỨ NĂM
  26/09

 • THỨ SÁU
  27/09Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...