Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 27 Thg3
 • CHỦ NHẬT
  24/03

 • THỨ HAI
  25/03

 • THỨ BA
  26/03

 • THỨ TƯ
  27/03

 • THỨ NĂM
  28/03

 • THỨ SÁU
  29/03

 • THỨ BẢY
  30/03Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 30 Thg3
 • THỨ TƯ
  27/03

 • THỨ NĂM
  28/03

 • THỨ SÁU
  29/03

 • THỨ BẢY
  30/03

 • CHỦ NHẬT
  31/03

 • THỨ HAI
  01/04

 • THỨ BA
  02/04Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...