Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 18 Thg12
 • THỨ SÁU
  15/12

 • THỨ BẢY
  16/12

 • CHỦ NHẬT
  17/12

 • THỨ HAI
  18/12

 • THỨ BA
  19/12

 • THỨ TƯ
  20/12

 • THỨ NĂM
  21/12Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 21 Thg12
 • THỨ HAI
  18/12

 • THỨ BA
  19/12

 • THỨ TƯ
  20/12

 • THỨ NĂM
  21/12

 • THỨ SÁU
  22/12

 • THỨ BẢY
  23/12

 • CHỦ NHẬT
  24/12Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...