Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 28 Thg5
 • THỨ BẢY
  25/05

 • CHỦ NHẬT
  26/05

 • THỨ HAI
  27/05

 • THỨ BA
  28/05

 • THỨ TƯ
  29/05

 • THỨ NĂM
  30/05

 • THỨ SÁU
  31/05Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 31 Thg5
 • THỨ BA
  28/05

 • THỨ TƯ
  29/05

 • THỨ NĂM
  30/05

 • THỨ SÁU
  31/05

 • THỨ BẢY
  01/06

 • CHỦ NHẬT
  02/06

 • THỨ HAI
  03/06Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...