Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 03 Thg6
 • CHỦ NHẬT
  31/05

 • THỨ HAI
  01/06

 • THỨ BA
  02/06

 • THỨ TƯ
  03/06

 • THỨ NĂM
  04/06

 • THỨ SÁU
  05/06

 • THỨ BẢY
  06/06Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 06 Thg6
 • THỨ TƯ
  03/06

 • THỨ NĂM
  04/06

 • THỨ SÁU
  05/06

 • THỨ BẢY
  06/06

 • CHỦ NHẬT
  07/06

 • THỨ HAI
  08/06

 • THỨ BA
  09/06Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...