Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 21 Thg10
 • THỨ TƯ
  18/10

 • THỨ NĂM
  19/10

 • THỨ SÁU
  20/10

 • THỨ BẢY
  21/10

 • CHỦ NHẬT
  22/10

 • THỨ HAI
  23/10

 • THỨ BA
  24/10Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 24 Thg10
 • THỨ BẢY
  21/10

 • CHỦ NHẬT
  22/10

 • THỨ HAI
  23/10

 • THỨ BA
  24/10

 • THỨ TƯ
  25/10

 • THỨ NĂM
  26/10

 • THỨ SÁU
  27/10Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...