Vietnamairlines mở bán giá đặc biệt: Hà Nội - Tokyo: 450 USD/ khứ hồi hạng phổ thông

Vietnamairlines mở bán giá đặc biệt: Hà Nội - Tokyo: 450 USD/ khứ hồi hạng phổ thông

Hà Nội – Tokyo (Haneda): 450USD khứ hồi – Hạng Phổ thông


Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Thời gian xuất vé 05/10/2014 – 30/11/2014
Thời gian khởi hành 05/10/2014 - 31/12/2014
Thời gian dừng tối đa 3 tháng
Thay đổi đặt chỗ   

Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USD

Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50 USD
Đổi hành trình

Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USD

Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50 USD
Hoàn vé

Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USD

Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50 USD

 

 

Bình luận của bạn
Chương trình đặc biệt
Tìm vé nhanh